> NIEUWS

> PROJECTEN

> STUDIO

> Architectuur

> Verbouwingen

DE OMGEVING – We gaan uit van de kwaliteiten van bestaande herbestemmingspanden: centrale ontsluiting, vaak hoge plafonds, vaste gridmaten en daarbinnen flexibele indelingsmogelijkheden.
Modulaire PLUG & PLAY woningen worden als (interieur)object vormgegeven en bouwkundig losgehouden van de bestaande gebouwconstructie. Benodigde aan- en afvoerleidingen bevinden zich in twee centrale zones boven de bestaande vloer of worden aangevoerd vanuit het plafond.

DE WONING – Elke woonunit is opgebouwd uit geprefabriceerde elementen met geïntegreerde leidingen en elektra en kan binnen enkele uren op- of afgebouwd worden:

Stap 1: opzetten houten spantconstructie naar gelang de gewenste grootte van de unit
Stap 2: aanhaken vloer- en dakelementen
Stap 3: plaatsen PLUG & PLAY elementen naar wens
Stap 4: plaatsen voorgevel en eventuele veranda

Ieder woningtype bevat een toilet, douche, een bescheiden kitchenette en één of meer opstelmogelijk-heden voor een bed, naar behoefte onderverdeeld in aparte (slaap)ruimtes. Daarnaast kan bij iedere woning voor de verdere indeling gekozen worden uit een selectie van PLUG & PLAY elementen. Hierdoor zijn de woningen perfect op maat van de specifieke bewoner(s) te maken en tevens eenvoudig en snel aan te passen aan veranderende wensen en situaties.

DE STRAAT – Een typische stadsstraat is een samenspel van diverse woningtypes, voortuinen, trappetjes, stoepen en straatmeubilair. Een plek die onderdeel wordt van de woning, waar mensen samen leven met elkaar.
Individuele woonunits worden opgebouwd vanaf de gevel van het bestaande pand en zijn naar wens uitbreidbaar naar binnen toe. Hierdoor ontstaat in de middenzone een gevarieerd en levendig 'straat'beeld welke in de tijd kan veranderen. Flexibel indeelbare units die tevens onderling te schakelen zijn bieden plaats aan gevarieerde gezins- en groeps samenstellingen. Combinaties van wonen, ontspannen en ontmoeten maken de binnenstraat tot een aangenaam verblijfsgebied. Extra functies (een winkel, café, fitness, etc) of bijzondere gezamenlijke verblijfsruimtes op centrale plekken in het gebouw geven meerwaarde aan het plan.

EN HOE NU VERDER? – PLUG & PLAY elementen zijn opgebouwd uit een geïsoleerde achterwandconstructie met vaste omlijsting van 0,8 x 2.45 x 0,32 m. Dit maakt ze uitermate goed stapel – en transporteerbaar, en daarmee zeer flexibel inzetbaar.
De woonunits zijn voorzien van hoogwaardige isolatie en gemaakt van robuuste materialen die een warm en duurzaam karakter geven. Duurzaamheid vertaalt zich niet alleen in ecologische aspecten maar ook naar gebruik in de tijd. De uitemate flexibele indeling, opbouw en schakeling van units maken dat het ontwerp plaats kan bieden aan diverse doelgroepen. Studentenwoningen, hotelkamers, tijdelijke bewoning, maar ook seniorenwoningen kunnen een plek krijgen. Zo bieden de PLUG & PLAY units een oplosssing voor veranderende situaties, waarin ze zowel in een tijdelijke als in een meer permanente behoefte kunnen voorzien. Ook de bijzondere aandacht voor het collectieve belang draagt bij aan een duurzame samenleving voor nu en in de toekomst.PLUG & PLAY
Flexibele huisvesting

locatie
opdrachtgever
ontwerp
uitvoering

 

divers
COA
2016
-