> NIEUWS

> PROJECTEN

> STUDIO

> Architectuur

> Verbouwingen

Hoe ziet het stallen van fietsen er in een stedelijk gebied over 10 jaar uit?

De komende 10 jaar zal de fiets steeds meer het straatbeeld in de stad gaan bepalen. Aan de grootschalige uitbreidingen van steden zoals we ze de afgelopen decennia gekend hebben komt een einde. De nieuwe opgave voor het ontwerpen in de stad komt te liggen in het verdichten van het bestaande stedelijk weefsel.
In 2022 zal 80 procent van de bevolking in de stad wonen. De fiets, uitermate geschikt voor het afleggen van de korte afstanden in de stad, wordt daarmee een van de belangrijkste vervoersmiddelen voor de stadsbewoner van 2022. Nabij stedelijke knooppunten zullen plekken ontstaan vanwaar overgestapt kan worden van de fiets op andere vervoersmiddelen voor intrastedelijk vervoer. Daarnaast vormen deze knooppunten vanwege hun functiemenging en hoog voorzieningenniveau ook een bestemming op zich. Door het aanbieden van gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelijke stallingsfaciliteiten voor de fiets wordt de gebruiker verleid zich met de fiets naar deze plekken te begeven en hier de fiets te stallen.

Mechanisch stallen
Het mechanisch stallen van auto's in volautomatische parkeergarages is al jaren in opkomst. Naast praktische voordelen zoals ruimtewinst door optimalisatie van de beschikbare ruimte en de daarmee samenhangende kostenbesparing geeft deze manier van stallen ook een sociaal veilig gevoel tijdens het gebruik en zijn de openingstijden indien gewenst ongelimiteerd. Met de toenemende druk op de openbare ruimte zal in de toekomst deze vorm van stallen ook de norm zijn voor het stallen van fietsen in het stedelijk gebied. De stalling is zowel voor ondergronds als bovengronds stallen toepasbaar.

Zichtbaarheid en herkenbaarheid
De F-Stal vormt een landmark in het straatbeeld van de stad. Een herkenbaar icoon, een bijzondere plek, al van afstand zichtbaar. De uitstraling van de stalling vertaalt zich niet alleen in het hoogteaccent, maar ook in de bijzondere materialisering. De zichtbaarheid van de gestalde fietsen zelf vormt het meest herkenbare deel van de stalling, als lijkend te zweven in de lucht.

Interactie
De bovengrondse F-Stal heeft een werkruimte voor een beheerder en een lounge-achtige wachtruimte. Deze biedt de mogelijkheid tot (externe) exploitatie door bijvoorbeeld een kapper (knipt terwijl u wacht), stoelmasseur, meeting point, koffiecorner etc. Alle stallingen beschikken over een gratis wifi point. De eventuele toegevoegde functie sluit aan op het omliggende binnenstedelijke gebied. De F-Stal wordt hiermee niet alleen een bestemming (stallen van de fiets) maar ook een verblijfsplek.

Het gebouw is relatief eenvoudig uit te breiden of in te korten door toepassing van een modulair systeem met een staalskelet en demontabele glazen en polycarbonaat panelen. Op deze manier is de ruimte niet alleen flexibel in het gebruik maar ook in de tijd.

Zo is de F-Stal met recht een fietsenstalling die klaar is voor de toekomst.F-STAL
AUTOMATISCHE FIETSENSTALLING

locatie
opdrachtgever
ontwerp
uitvoering

 

Utrecht
U-Stal
2012
-