> NIEUWS

> PROJECTEN

> STUDIO

> Architectuur

> Verbouwingen

De Hoeve, het Erf, de Gaarde is de moderne interpretatie van het rustieke wonen in een dorp.
We gaan uit van de kwaliteiten van de locatie: uitzicht over landelijk gebied, prachtige waterlopen en bomenrijen. We maximaliseren het groen, voegen extra water toe en minimaliseren de wegen. Iedere woning in het plan is in vorm herkenbaar maar in uitwerking uniek. In samenspraak maken bewoners hun eigen, informele leefomgeving.

Hoe ziet mijn woning eruit? Hoe groot is mijn kavel?
In een dorp waar ruimte des te meer aanwezig is dan in een stad moet een bewoner de mogelijkheid worden geboden invloed uit te oefenen op zijn woning en woonomgeving. Een modern dorp biedt plaats aan een diverse groep bewoners met (in de tijd) veranderende eisen. Een woning om te wonen, maar ook een woning om in te werken of te verzorgen. Een tuin om te recreëren, maar ook om groente te verbouwen of een bootje aan te leggen.

En wie zijn mijn buren?
In een dorpse omgeving waar de kracht ligt in de geborgenheid van het collectief is de relatie met direct omwonenden een van de belangrijkste voorwaarden voor een aangename leefomgeving. Het ontwikkelen van woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap is hier een uitgelezen mogelijkheid om te komen tot sociaal sterke en aantrekkelijke woongebieden. Niet alleen voor de huidige bewoners, maar ook voor de volgende generatie.

Wat is mijn uitzicht?
Bij nieuwbouw in een dorp moet het behoud van het landelijk en het dorps karakter uitgangspunt zijn. Kernkwaliteiten van de locatie zoals de sloten en vaarten en het vrije uitzicht aan de rand van het dorp worden als uitgangspunt genomen. Hierdoor ontstaan mooie kaveloppervlaktes met vrij zicht en prachtige ligging aan water en weide.

En hoe nu verder?
Duurzaam vertaalt zich niet alleen in ecologische aspecten maar ook naar gebruik in de tijd. De woningen zijn uitermate flexibel, van starter tot gezin en uiteindelijk levensloopbestendig. De bijzondere aandacht voor het collectieve belang draagt bij aan een duurzame samenleving voor nu en in de toekomst.


DE HOEVE, HET ERF, DE GAARDE
CASA NOVA 2011

locatie
opdrachtgever

ontwerp
uitvoering

 

Schipluiden
Stadsgewest Haaglanden
2011
-